Visitas á Torre

Venda de entradas no Centro de Información e Atención ao Visitante (CIAV) de 9.40h a 17.15h.

Luns, entrada libre. É necesario recoller o ticket no punto de venda do CIAV.

Ingreso ao monumento por franxas horarias.

Horario

De luns a domingo

De outubro a maio: de 10:00 a 18:00 (peche de entrada ás 17:30h)

De xuño a setembro: de 10:00 a 21:00 (peche de entrada ás 20:30h)

Tarifas

Tarifa xeral: 3 €

Tarifa reducida: 1,50€

Aplicarase nos seguintes casos:

 • Menores de 14 anos, titulares de Carné Xove e maiores de 65 anos.
 • Titulares do Carnet Internacional de Estudiante (ISIC) ou Carnet Internacional de Profesor (ITIC).
 • Persoas en situación legal de desemprego, con presentación de documento acreditativo (España e EU).
 • Membros de familia numerosa, con presentación de documento acreditativo.
 • Grupos de máis de 20 persoas en visita, previamente concertada.
 • Os días e nos casos que estableza a Xunta de Goberno.

Cota cero

Aplicarase nos seguintes casos:

 • Grupos educativos do municipio da Coruña en visita previamente concertada.
 • Entradas para os profesores responsables dos grupos ou guías turísticos no desenvolvemento das súas tarefas, previa presentación do seu carné.
 • Persoas con algunha minusvalía física ou psíquica, previa acreditación.
 • Visitas patrocinadas polo Concello, previa resolución que así o declare.
 • Visitas de membros da Asociación de Amigos do Arqueolóxico e do International Council of Museums.
 • Visitas de membros da Asociación Española de Museólogos.
 • Semana da ciencia e Semana da ciencia na rúa.
 • Terceiro sábado de cada mes, entre outubro e xuño.
 • Xornalistas, presentando acreditación.
 • Persoal docente debidamente acreditado.
 • Usuarios da Tarxeta turística.
 • O Día Internacional dos Museos.
 • Todos os luns do ano.